2008-01-08

Small Things

.....สิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในคุณค่า...
กรวดเม็ดเล็ก ๆ รวมกันเป็นภูเขาสูงใหญ่

ก้าวเดินก้าวเล็ก ๆ เป็นระยะทางได้หลายกิโล

การกระทำเล็ก ๆ ด้วยความรักความกรุณา สร้างโลกให้สดใส สดสวยด้วยรอยยิ้ม

คำพูดเล็ก ๆ สามารถบรรเทาปัญหาที่แสนจะยากเย็น

อ้อมกอดเล็ก ๆ เช็ดน้ำตาให้เหือดแห้ง

เทียนไขเล็ก ๆ ส่องแสงนำทางในความมืดมิด

ความจดจำสิ่งเล็ก ๆ คงอยู่นานหลายปี ความฝันใฝ่เล็กๆ นำไปสู่ความยิ่งใหญ่

ชัยชนะเล็กๆ นำไปสู่ความสำเร็จที่ปรารถนา

สิ่งเล็กๆ ต่าง ๆ ในชีวิต นำมาซึ่งความสุขอันยิ่งใหญ่


ถ้าเราได้คิดสักนิดถึงสิ่งเล็ก ๆ เหล่านี้แล้วหละก็

ความอบอุ่นเมื่อคิดถึงเธอก็ผุดขึ้นในใจ

มันเป็นความสุขใจอันสุดแสนจะบรรยาย .....เสมอและตลอดไป ..


No comments:

Post a Comment