2011-08-21

Hoya..หรือชื่อไทยว่า นมตำเลีย

I knew Hoya for long time ago, due to my boss has nursery/export of cycas and other plants in Chiangmai but that time I am not eager to plant it. But I have one Heart Leaf (H.Kerrii) for 4-5 years already but never see its flower.

Now when I saw in tree room@Pantip where a lot of people there crazy in this kind of flowers and they have a lot of very nice flower to show. I fall in love with it and would like to have one too.

Then I start collect one to two and now I have 9 Hoya's already !
I don't know much about its name but I am studying.
2011-03-24

What's wrong when eating too full?Don't overeat and don't encourage your family members and friends to overeat - unless you wish to shorten their healthy living and perhaps die younger!

An interesting article about eating too full....

In Today's Dr Lee Newsletter Issue: "What's wrong with eating too full?"

==============================

"The more you eat, the sooner you die. The lesser you eat, the longer you live." This is what Dr Lee always says in his health talk. He also mentions,"Eating too full causes all sort of health problems such as hypertension, diabetes, stroke, etc."

Why eating too full is so harmful to your health? What can you do about it?

Mice experiment

To see how eating habit affects life span, a professor from
University of Texas did an experiment on mice.

For the first group of 100 mice, he let them eat without any restriction, just like a buffet meal.
The second group was fed only 60%full.
And the third group was given food without restriction too.
But this time, he reduced protein content to half.
After 2.5 years, guess how many mice were still alive out of 100?

* First group (eat without restriction) - only 13 mice was alive. Opsss...
* Second group (eat 60% full) - 97 mice was still alive. Only 3 mice died.
* Third group (eat without restriction with protein cut half) - 50 mice still alive.

What can we learn from these results?

Firstly, eating too full is really harmful to your body.
Secondly, eat 60% full if you want to live longer and healthier.
Thirdly, taking too much protein is harmful to your body too.
We don't need so much protein after all.Overworking body

Imagine having a small family car.
Instead of using it for short travel between home and office,
you use it for long distance travel between different cities every day.
Instead of using it 1 hour a day, you use it for 10 hours a day.
Instead of driving at 70 km/h, you always speed up to 170 km/h, hitting engine's red line.

Can you estimate your car life span?
Do you expect having various problems with your car after a short time?

Driving your car at high speed for a long time is like always eating too full.
You force your body to always work at its red line.

Do you know digestion is the most demanding work for your body?
Think about the organs involved such as your mouth, stomach, liver,
pancreas, duodenum and intestine.
Think about the length of digestive tract from your mouth to intestine.

Eating too full zaps up much of your body energy for digestion.
Otherwise, this energy may be used for other purpose such as
enhancing your immune system.

Do you realize you become very tired easily after a big meal?
That is the sign of your body working hard to digest all the food you take in.

If you eat an extra bowl of noodle, your pancreas has to produce extra
insulin hormone to process the extra carbohydrates you take.

Your liver, stomach and intestine also have to produce extra enzymes to
digest and process specific nutrients from that bowl of noodle.

Therefore the more you eat, the harder your body has to work to process it.
Of course, we must eat to survive. But we don't have to eat that much!

If you drive your car slowly and handle it gently, you can use it for a long time.
But if you always floor the accelerator and drive like a rally driver,
you know the consequence on your car life span.

Side effect of eating

Your car engine burns fuel to move your car and bring you to anywhere you like to go.
As a result, the engine produces exhaust smoke which is toxic.
It must be dispersed out from your car.

Similarly, your body cell burns nutrient for energy to survive. In the process, it produces free radicals.
Since free radical is toxic to your body, it has to be neutralized and expelled.

"Just metabolizing food especially fatty and carbohydrate-rich fare
causes the body to produce free radicals, which attack cells and
can promote the development of chronic conditions including heart
disease, diabetes and cancer," says Ronald L. Prior, Ph.D.

Of course, your body can control free radicals in small quantity.
But the more you eat, the more free radicals your body produces.
Without adequate control, these free radicals easily attack your
body cells and eventually cause all sort of diseases.

Good eating habit

After knowing the harmful effect of eating too full, what's your choice?
Do you want to live longer, just like the second group mice in the experiment?
Or do you want to risk ending your life earlier, just like the first group mice?

If you wish to live longer, here are some tips you can follow:

1. Always eat until 70% full. Do not exceed 80% full.
You may want to stop eating when you feel slightly full.

2. Avoid having buffet style meal which makes it harder to control how
much you eat. Instead, prepare the food you want to eat in a plate.
After finishing it, don't add anymore food.

3. Leaving the dining table earlier may prevent you from picking some extra food to eat.

4. It is always a good idea to prepare lesser food in the first place.
Some people are afraid of having not enough food for everyone.
Actually, lesser food is beneficial for everyone..

In a restaurant, order in small amount first.
You can always add in some extra order if necessary.
But if you can get by with the original smaller order, that's great.

Remember this:
You have higher chance of overeating if you serve more food on the table.
You have better chance of not overeating if you serve less food.

5. Avoid stuffing your fridge with ice cream, chocolate or other dessert.
You cannot eat what you do not have.

6. When someone prepares a big plate of food for you, look at it first.
Ask yourself, "Do I want to stuff it all into my stomach?"

If your answer is no, just put aside some food to another empty plate first.
After finishing your food, look back at the extra food on that new plate.
Say to yourself, "Phew! Luckily I didn't stuff that portion into my stomach."

7. When you get too hungry before your meal time, just take some fruit instead of heavy meal.

The tendency to overeat is very high for modern people.
Do you know most monks only eat twice a day?

They wake up at 4am, meditate and say their prayer.
Later they have their simple breakfast at 7am.
Before 12pm, they have their lunch.
That's all for them.
They eat no more after that.
No tea break.
No dinner.
No supper.
They still look strong and energetic.

Of course, we don't have to eat like them.
But it reminds us we can eat less and stay healthy.
So remember to eat only 70% full if you want to stay health

2011-03-03

Butterfly by Jason Mraz...Sexy a little dirty song


Jason Mraz - Butterfly

I'm taking a moment just imagining that I'm dancing with you
I'm your pole and all you're wearing is your shoes
You got soul, you know what to do to turn me on
Until I write a song about you

And you have your own engaging style
And you've got the knack to vivify
And you make my slacks a little tight
You may unfasten them if you like
That's if you crash and spend the night

But you don't fold, you don't fade
You got everything you need, especially me
Sister, you've got it all

You make the call to make my day
In your message say my name
Your talk is all the talk
Sister, you've got it all
You got it all

Curl your upper lip up and let me look around
Ride your tongue along your bottom lip then bite down
And bend your back and ask those hips if I can touch
'Cause they're the perfect jumping off point
Getting closer to your butterfly

Will you float on by?
Oh, kiss me with your eyelashes tonight
Or Eskimo your nose real close to mine
And let's mood the lights and finally make it right

But you don't fold, you don't fade
You got everything you need, especially me
Sister, you've got it all

You make the call to make my day
In your message say my name
Your talk is all the talk
Sister, you've got it all

You got it all, you got it all, you got it all
You got it all, you got it all, you got it all
You got it all, woo, hey baby, uh
You've got it all

Doll, I need to see you pull your knee socks up
Let me feel you upside down, slide in, slide out
Slide over here, climb into my mouth now child

Butterfly well you landed on my mind
Damn right you landed on my ear and then you crawled inside
And now I see you perfectly behind closed eyes
I want to fly with you and I don't want to lie to you

'Cause I, 'cause I can't recall a better day
So I?m coming to shine on the occasion
You're an open-minded lady, you've got it all

And I never forget a face
Except for maybe my own, I have my days
And let?s face the fact here
It's you who's got it all

You know that fortune favors the brave
Well let me get paid while I make your breakfast
The rest is up to you, you make the call

You make the call to make my day
In your message say my name
Your talk is all the talk
Sister, you've got it all

I can't recall a better day
So I?m coming to shine on the occasion
Hey sophisticated lady, oh you got it all

You got it all, you got it all
You got it all, you got it all, you got it all
You got it all, you got it all, you got it all
You got it all! Hey! You got it all, woo!

You got it all
You got it all
You got it all

Butterfly, baby, well you got it all

2011-02-15

The World is a wonderful place, what goes around usually comes around

This is a true story that had happened in 1892 at Stanford University . Its moral is still relevant today.

A young, 18-year-old student was struggling to pay his fees. He was an orphan, and not know¬ing where to turn for money, he came up with a bright idea. A friend and he decided to host a musical concert on campus to raise money for their education.

They reached out to the great pianist.Ignacy J. PaderewskiHismanager demanded a guaranteed fee of $2000 for the piano recital. A deal was struck. And the boys began to work to make the concert a success.


The big day arrived. Paderewski performed at Stanford. But unfortunately, they had not managed to sell enough tickets. The total col¬lection was only $1600. Disappointed, they went to Paderewski and explained their plight. They gave him the entire $1600, plus a cheque for the balance $400. They promised to honour the cheque soonest possible.

"No." said Paderewski. "This is not acceptable." He tore up the cheque, returned the $1600 and told the two boys "Here's the $1600. Please deduct whatever expenses you have incurred. Keep the money you need for your fees. And just give me whatever is left" The boys were surprised, and thanked him profusely.

It was a small act of kindness. But it clearly marked out Paderewski as a great human being. Why should he help two people he did not even know? We all come across situations like these in our lives.
And most of us only think "If I help them, what would hap¬pen to me?"
The truly great people think, "If I don't help them, what will happen to them?" They don't do it expecting something in return. They do it because they feel it's the right thing to do.


Paderewski later went on to become the Prime Minister of Poland. He was a great leader, but unfortunately when the World War began, Poland was ravaged. There were over 1.5 mil¬lion people starving in his country, and no money to feed them. Paderewski did not know where to turn for help. He reached out to the US Food and Relief Administration for help.

The head there was a man called Herbert Hoover who later went on to become the US President. Hoover agreed to help and quickly shipped tons of food grains to feed the starving Polish people. A calamity was averted.

Paderewski was relieved. He decided to go across to meet Hoover and person¬ally thank him. When Paderewski began to thank Hoover for his noble gesture, Hoover quickly interjected and said, "You shouldn't be thanking me Mr. Prime Minister. You may not remember this, but several years ago, you helped two young students go through college in the US . I was one of them."The world is a wonderful place. What goes around usually comes around

2011-02-13

14 February 2011...Valentine Days

About St ValentineHistorical archives talk of at least three different individuals known by the name of Saint Valentine and associated with Valentine's Day celebration of February 14. Some scholars even talk of the presence of as many as seven Saint Valentine all of whom lived in the Third Century and apparently died on February 14. Discussed here are the legends of three saints who were all martyred for their faith and have been recognized by the Catholic Church. Some scholars say that these saints were not separate individuals and are likely to be one and the same. Since these saints lived during the reign of the same Roman emperor and are believed to have died on the same day, this assumption seems to have some validity.

About Saint Valentine of Rome - Legend I
One of the most popular Saint Valentine associated with Valentine's Day festival is said to have lived in Rome when the country was under the reign of Emperor Claudius II. It is said that Emperor Claudius was hard-hearted king who continuously engaged Rome in bloody battles. But in order to keep fighting, he needed to keep recruiting soldiers. However, to his disappointment Claudius found that men were not willing to join army because of their attachment with their wives and families. In order to get rid of the issue, Claudius passed a callous decree that banned engagements and marriages in Rome. He also said that any priest who married a young couple would be put to death.

Young men and women found a savior in Valentine or Valentinus a romantic at heart priest. Even at the cost of his life, Valentine stood against the unjustified order and secretly arranged marriages with the help of Saint Marius. When Claudius finally found out about Valentine's defiance, he was brutally beaten up and put to prison. Later, Valentine was put to death on February 14, about 270 AD. For his martyrdom and service towards lovers Valentine was named a saint after his death.

By Middle Ages, Saint Valentine had become the patron saint of love and lovers in England and France. So, when Pope Gelasius decided to put an end to pagan celebrations of Feast of Lupercalia, he declared in 498 AD that 14th February be celebrated as Saint Valentine's Day. Since then lovers began to express their love on the martyrdom day of Saint Valentine.

About Saint Valentine of Rome - Legend II
According to another popular legend related to Valentine's Day, a saint called Valentine was an early Christian in Rome who loved children a lot. However, at that time Rome was not in favor of Christianity and it even persecuted Christians to ensure that Rome remains free of followers of Christianity faith. In spite of this law, St Valentine continued to practice Christianity and refused to worship Roman Gods. When Emperor Claudius came to know of this defiance, he put Valentine into a rigorous imprisonment for a year. It is said that when Valentine was in jail, little children began to feel sad as they missed Valentine so much. They even used to toss loving notes and flowers from the bars in the prison window.

Some scholars say that during his stay in prison Valentine fell in love with jailer Asterius's blind daughter (whose name may have been Julia), who used to bring for him flowers and notes from children. It is said that day's before his execution, Valentine prayed for his sweetheart and she regained her eyesight. Valentine also wrote a farewell note to jailer's daughter a signed it “From Your Valentine”. This phrase became quite popular amongst the lovers and is still very much in vogue. Some scholars say we remember his death on Valentine's death by sending kind messages to our friends.

Some historians believe that Valentine was executed because he tried to help some Christian prisoners escape from the prison as they were being treated badly. Some also believe that because of his good behavior Valentine was even given a chance by Claudius to change his faith. But Valentine not just refused, he tried to convert Claudius to Christianity. This enraged Claudius and he finally passed orders for his execution. Saint Valentine was beheaded on February 14 269 AD or 270 AD.


About Saint Valentine - Bishop of Interamna - Legend III
Some scholars talk about the presence of yet another Saint Valentine related to Valentine's Day celebration of February 14. This Valentine was a Bishop residing in Interamna (today known as Terni) in Italy in the Third Century. He is said to have dedicated his life to the Christian community of Terni, becoming the first Bishop of the town. People adored Bishop Valentine and the fame of his holiness and miracles reached Rome. Valentine's was also linked with love because he is believed to be the first religious personage to oversee the celebration of marriage between a pagan man and a Christian woman. This Saint Valentine is believed to have been scourged, imprisoned and beheaded by Placidus, Prefect of Interanma. The relic bones of this Saint Valentine are housed in a basilica in Terni. To commemorate the saint, every year on February 14, the town of Terni hosts exhibitions, fairs and cultural events.2011-02-09

อ้วนจังเลย...ทำไงดี

อาทิตย์ที่ผ่านมา อากาศแปรปรวน เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน จนทำให้เราเป็นหวัด มาหลายวันแล้ว เลยต้องเลิกกิน เปีบซี่ใส่น้ำแข็งของโปรด หันมาจิบน้ำร้อน และดื่มน้ำธรรมดา เพราะเจ็บคอ เสียงเปลี่ยน และมีเสมหะมาก

เคยอ่านเจอเรื่อง คนมีเลือดกรุ๊ป B จะอ้วนง่าย และยังได้ยินว่า ยุงชอบกัดคนเลือดกรุ๊ปนี้ เห็นท่าจะจริงแฮะ
--------------------------
กรุ๊ป B อ้วนง่าย
คนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้ส่วนใหญ่มีปัญหากับไวรัสและภูมิคุ้มกันบกพร่อง ระบบประสาทไม่ค่อยดี ชอบปวดตามข้อ ซึ่งไม่ใช่อาการของเกาต์หรือรูมาทอยด์ มีโอกาสเกิดโรคแผลในสมอง (Sclerosis) หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง
อาหารที่เหมาะกับกรุ๊ปเลือดเนื้อกระต่าย กวาง แกะ ไก่งวง ควรกินปลาน้ำลึก เช่น ปลาหิมะและปลาเนื้อขาวอย่างปลาจะละเม็ดปลาตาเดียว หลีกเลี่ยงเนื้อหมู ไก่ หอยเชลล์ กุ้ง ปู หอยแครงเพราะจะรบกวนระบบในร่างกายสามารถกินนม เนย ไข่ ในปริมาณที่เหมาะสมได้

ข้าวโอ๊ตและข้าวกล้องดีต่อคนเลือดกรุ๊ปนี้ ขณะที่แป้งสาลี ถั่วลิสง งาเมล็ดทานตะวัน ข้าวโพด และโฮลวีทไม่ดีต่อระบบเผาผลาญของร่างกาย ทำให้อ้วนและไม่ดีต่อเลือด อาจเป็นสาเหตุของโรคเส้นโลหิตแตก ควรลองแป้งสเปลท์ (Spelt) ซึ่งเป็นแป้งที่มีคุณค่าทางสารอาหารและมีไฟเบอร์สูง ผักใบเขียวทุกชนิดกินดีหมดเพราะมีแมกนีเซียมช่วยป้องกันอาการผื่นคัน

แต่ถ้าอยู่ระหว่างไดเอ็ทควรหลีกเลี่ยงมะเขือเทศและข้าวโพด เพราะมีผลต่อการสร้างอินซูลินและระบบ เผาผลาญ กินผล ไม้ได้แทบทุกชนิด ยกเว้นลูกพลับ ทับทิม และลูกแพร์ ชาสมุนไพรที่ให้ประโยชน์คือ ขิง เปปเปอร์มิ้นต์ โสม ชาเขียว
--------------------เลยต้มมันใส่ขิงซดร้อน ๆ อร่อยดี แต่อดไม่ได้ต้องกิน กีวี่อีกสักขวด
อยากอ้วนก็อ้วนไป แถมพักหลัง ๆ อยากกินขนมเค้กอย่างมาก ห้ามใจไม่ได้ กินไปหลายชิ้นแล้ว
น้ำหนักขึ้นพรวด ๆ เลย

โดนแซวแล้วว่า "ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่จ๊ะที่รัก...?"ตุ่ม...Acappella7 <โดนใจมากเพลงนี้ !>อ้วน...Triump Kingdom <เพลงนี้ ถูกใจหนุ่ม ๆ มีกำลังใจกินให้อ้วนกันน่าดู>