2008-01-08

Small Things

.....สิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในคุณค่า...
กรวดเม็ดเล็ก ๆ รวมกันเป็นภูเขาสูงใหญ่

ก้าวเดินก้าวเล็ก ๆ เป็นระยะทางได้หลายกิโล

การกระทำเล็ก ๆ ด้วยความรักความกรุณา สร้างโลกให้สดใส สดสวยด้วยรอยยิ้ม

คำพูดเล็ก ๆ สามารถบรรเทาปัญหาที่แสนจะยากเย็น

อ้อมกอดเล็ก ๆ เช็ดน้ำตาให้เหือดแห้ง

เทียนไขเล็ก ๆ ส่องแสงนำทางในความมืดมิด

ความจดจำสิ่งเล็ก ๆ คงอยู่นานหลายปี ความฝันใฝ่เล็กๆ นำไปสู่ความยิ่งใหญ่

ชัยชนะเล็กๆ นำไปสู่ความสำเร็จที่ปรารถนา

สิ่งเล็กๆ ต่าง ๆ ในชีวิต นำมาซึ่งความสุขอันยิ่งใหญ่


ถ้าเราได้คิดสักนิดถึงสิ่งเล็ก ๆ เหล่านี้แล้วหละก็

ความอบอุ่นเมื่อคิดถึงเธอก็ผุดขึ้นในใจ

มันเป็นความสุขใจอันสุดแสนจะบรรยาย .....เสมอและตลอดไป ..


poem-ชอบนะ


ชอบนะ ถ้าเธอเป็นเหมือนที่ผ่านมา
ชอบนะ เวลาเธอส่งสายตามาให้ฉัน
ชอบนะ ถ้าเธอยังคอยแคร์และผูกพัน
ชอบนะ ถ้าเธอไม่เอาฉันไปเปรียบกับใคร

รักนะ ที่เธอเป็นเธออยู่อย่างนี้
รักนะ ถ้าความรู้สึกดีๆเธอยังมีให้
รักนะ และคำๆนี้ยังมีตลอดไป
รักนะ ถ้าเธอยังมีหัวใจให้กัน

หวงนะ เวลาที่เธอพูดถึงเขา
หวงนะ เวลาที่ไม่ใช้เราเข้าไปใกล้
หวงนะ ถ้าเธอคิดจะเผื่อใจไปให้ใคร
หวงนะ และจะไม่ให้ใครมาใกล้เธอ

แคร์นะ ถ้าเธอเคยมีใครมาก่อนนี้
แคร์นะ และจะแคร์คนดีอยู่เสมอ
แคร์นะ เวลาทั่หัวใจไม่ได้พบเจอเธอ
แคร์นะ และจะไม่ปล่อยให้คอยเก้อฉันสัญญา

เจ็บนะ ที่เธอทำเหมือนห่างเหิน
เจ็บนะ เจ็บเหลือเกินเมื่อยามเธออ่อนล้า
เจ็บนะ ทุกครั้งที่เธอทำเป็นเย็นชา
เจ็บนะ และฉันต้องเสียน้ำตาทุกครั้งไป

เกลียดนะ ถ้าเธอคิดจะลืมฉัน
เกลียดนะ ถ้าจะทำให้ความสัมพันธ์ห่างหาย
เกลียดน่ะ ถ้าเธอคิดจะไปมีใคร
เกลียดน่ะ ถ้าเธอมีหัวใจไว้หลอกกัน