2013-02-04

Short Legs Cat

4 Feb.2013

I saw this cat photos on Internet today, I fall in love with him.  I have 2 Tabby cats at home too but this cat's face is very cute and funny and the legs are short !.  So I like to keep his photos.  Munchkin

มาทำความรู้จักกับแมวหายากที่มีรูปร่างประหลาดแต่แสนจะน่ารักกันดูบ้าง เจ้าเหมียวที่ดูเหมือนแมวธรรมดาแต่มีขาสั้นดูต้วมเตี้ยมน่ารักน่าขำนี้มี ชื่อเรียกว่า มันช์คินส์ แมวมันช์คินส์นั้นเป็นแมวที่เพิ่งจะมีได้ไม่นานมาก หรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นแมวสายพันธุ์ใหม่ก็ได้ โดยมันช์คินส์เริ่มได้รับการยอมรับเป็นแมวพันธุ์แท้โดยสมาคม TICA (The International Cat Association) แต่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ  CFA (Cat Fancier's Association) มันช์คินส์เป็นแมวที่มีมานานหลายสิบปีแล้ว โดยถ้าจะอธิบายด้วยภาษาชาวบ้าน มันช์คินส์ ก็คือแมวบ้านทั่วๆไปที่มีขาสั้นผิดปกตินั่นเอง ซึ่งรูปร่างลักษณะที่แปลกประหลาดนี้มักจะทำให้คนที่เห็นชอบหรือเกลียดได้ใน ทันที ซึ่งเรื่องตรงนี้ถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลไป แต่แมวมันช์คินส์ ก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ มันดูแสนจะน่ารักน่าขำดี
ประเทศอังกฤษมีสัตวแพทย์คนหนึ่งได้กล่าวถึงแมวที่มีขาสั้นเป็นพันธุกรรมซึ่ง ส่งต่อให้ลูกให้หลายหลายชั่วอายุมีขาสั้นไปด้วย และถึงแม้ว่าแมวดังกล่าวจะเกือบสูญหายไปในประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่สองก็ตาม  ในปี 1953 ก็มีการได้พบเห็นแมวขาสั้นนี้อีกครั้งใน Stakingrad แต่แมวมันช์คินส์ในปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยฝีมือของ Sarah Hochendel ใน Louisiana ที่ได้แมวขาสั้นชื่อBlackberry มาไว้ในครอบครองและได้เริ่มเพาะพันธุ์แมวชนิดนี้ขึ้น ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยลูกแมวที่เกิดจาก Blackberry นั้นจะมีทั้งขาสั้นครึ่งนึง และยาวครึ่งนึงในครอก แต่การผสมลูกตัวหนึ่งของBalckberry กับแม่นั้นทำให้เกิดแมวมันช์คินส์ในปัจจุบันนี้ขึ้นมา
               ขา ที่สั้นของมันช์คินส์นั้นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ซึ่งจะถือว่าเป็นความผิดปกติหรือพิการอย่างหนึ่งก็ได้ แต่แมวมันช์คินส์นั้นไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยอย่างใดรวมถึงขาที่สั้นผิดปกติก็ ไม่ได้ให้เกิดปัญหาสุขภาพหรือข้อกระดูกอย่างสุนัขที่ถูกเพาะมาให้ขาสั้น อย่าง ดัชฮุนด์ เพราะสรีระของแมวกับสุนัขนั้นไม่เหมือนกัน แต่สมาคมแมวหลายๆสมาคมนั้นปฏิเสธที่จะขึ้นทะเบียนให้กับแมวที่สามารถเรียก ได้ว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งที่มีชื่อว่า achondroplasia รวมถึงคนส่วนหนึ่งก็ต่อต้านการเพาะพันธุ์แมวชนิดนี้ด้วยความเห็นที่ว่าเป็น การทำให้โรคทางพันธุกรรมนี้แพร่หลาย และเชื่อว่าความผิดปกติดังกล่าวจะทำให้แมวเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเนื่อง จากที่สั้นผิดปกติ อย่างไรก็ดีคนรักแมวมันช์คินส์ต่างก็ยืนยันว่าแมวเหล่านี้เป็นแมวที่มี สุขภาพดีและไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากไปกว่าแมวทั่วไป ความนิยมของแมวมันช์คินส์จึงอยู่ในลักษณะครึ่งๆกลางๆด้วยสาเหตุนี้เอง


No comments:

Post a Comment